top of page

KOULUTUS, TYÖ JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN

Helsinkiläisen ala-asteen johtokunnan puheenjohtaja, aikuisopiskelija

Elinikäinen oppiminen tarkoittaa elämän aikana tapahtuvaa oppimista, jonka tarkoituksena on kehittää yksilön tietoja, taitoja ja kykyjä. Elinikäisen oppimisen käsitteen myötä myös opiskelu, koulutus ja oppiminen tulee mieltää kokonaan uudella tavalla aina yhteiskunnan tasolta lähtien.

 

 

Perustuslakimme mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Yksi vaaliteemoistani puhuttelee elinikäisen oppimisen vahvistamista, jossa yhteiskunnan tasolla kehitettäisiin kulttuuria, jossa uudelleen kouluttautuminen on tuettuna mahdollista elämän eri vaiheissa. Tämä tukee ja edistää elinkeinotoimintaa, sekä työllistymistä myös uusille työmarkkinoille syntyville työpaikoille.

Työelämän muutos on totta. Tulevaisuuden työpaikat vaativat korkean tason osaamista ja hyvää koulutusta. Teknologian kehittyessä tutkimus- ja kehittämis- sekä innovaatiotoimintaan tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Osaamisen kehittäminen on työelämämämme kannalta välttämätöntä ja juuri siksi yhteiskunnallisen päätöksenteon tulee tukea tätä!

 

Opintotuki

Opintotuen tulorajat ovat liian matalia ja siksi niitä pitää nostaa. Nykyiset rajat eivät saa estää opiskelijoita ansaitsemasta tuloja ja samalla saamasta opiskelujen ohella tärkeää työkokemusta. Pääasia tukia myönnettäessä on, että opinnot etenevät rajatussa ajassa. Työelämäkokemus opiskelujen aikana tukee työmarkkinoilla tärkeiden verkostojen luomista ja osaamisen kehittämistä, ja nämä edistävät suoraan työllistymistä opiskelijan valmistuttua.

 

Aikuiskoulutustuet

Edellinen hallitus leikkasi aikuiskoulutustuen ja tukikuukausien määrää. Tämä päätös ei tue elinikäisen oppimisen kulttuuria, jossa myös aikuisiällä on mahdollista kehittää osaamistaan täydennyskoulutuksella tai kokonaan uudella alalla. Tulevaisuuden työpaikat vaativat korkean tason osaamista ja hyvää koulutusta. Osaamista sekä työelämäkokemusta tulee arvostaa, ja juuri aikuiskoulutustuet mahdollistavat omaehtoisen itsensä ja osaamisensa kehittämisen.

bottom of page