top of page

OIKEUS VANHEMMUUTEEN

Jokaisella on oikeus vanhemmuuteen. Tahattomasti lapsettomia tulee tukea ja auttaa. Yhteiskunnan tulee myöntää riittävästi resursseja lapsettomuutta aiheuttavien syiden tutkimiseen sekä hedelmöityshoitoihin. Hedelmöityshoitojen saatavuus ei saa riippua taloudellisesta tilanteesta tai asuinpaikasta. Hedelmöityshoidot eivät ole yhteiskunnalle vain pelkkä kuluerä, sillä niiden tukeminen edes auttaa syntyvyyden kasvua.

bottom of page