top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Aloite Urhean yläkoulutoiminnan laajentamisesta Helsingin kaupunginvaltuusto 23.11.22Kaupunginvaltuuston kokous 20/23.11.2022 Valtuutettu Teija Makkosen aloite Urhean yläkoulutoiminnan laajentamisestaArvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,


Kiitos vastauksesta aloitteeseeni.

 

Liikunnasta ja urheilusta innostuneille nuorille tulee taata tasavertaisesti väylä liikuntamyönteiseen kouluun, jossa koulu, urheilu ja seurayhteistyö mahdollistetaan valmiiksi rakennetulla erinomaisella urhea-konseptilla.


Kuten tiedämme, liikkumattomuus aiheuttaa yhteiskunnalle vuosittain jopa miljardien eurojen terveysmenot.

 

Koululaisten Move-mittaustulokset sekä varusmiesten koko aika laskevat cooper-tulokset, kertovat synkkää todellisuutta nykyhetkestä, mutta myös tulevasta. Tämä johtaa väistämättä siihen, että myös suomalaisen huippu-urheilun tulevaisuuden näkymät ovat synkät, sillä lasten ja nuorten liikkuminen on sekä kansanterveyden mutta myös koko huippu-urheilun tärkein perusta.

  

Kuten pohjaesitys toteaa Urhean yläkouluverkosto ei ole Helsingissä alueellisesti vielä kattava. Nyt päätettävässä pohjaesityksessä kuitenkin esitetään, ettei urhea yläkoulutoiminnan laajentamista kannateta, KOSKA nuorten säännöllistä liikkumista edistetään kaikissa yläkouluissa jo monin eri keinoin.

 

Aloitevastaus osaltaan osoittaa, ettei urhean yläkoulutoiminnan kokonaisvaltaista konseptia ole täysin ehkä ymmärretty.


Urhea yläkoulu mahdollistaa liikunnasta ja urheilusta innostuneelle motivoituneelle nuorelle valmiudet koulun ja urheilun yhdistämiselle. Urhean tavoitteena on siten taata nuoren hyvä ja laadukas arki toimivalla koulu-koti-seura -yhteistyöllä, koko kouluviikkoon sisältyvien fyysisten harjoitusten kokonaisrasitus huomioiden.

 

Aloitteessani onkin puhtaasti kysymys Urhean toiminnan laajentamisesta osaksi kaikkia helsinkiläisiä yläkouluja, koska Helsingissä on alueita, joissa urhea-yläkoulua ei konkreettisesti ole.

 

Tämä asettaa nuoria eriarvoiseen asemaan, kun omalta oppilaaksiottoalueelta tai edes lähialueelta ei löydy urhea-yläkoulua lainkaan.

Esimerkiksi Vantaalla jokainen yläkoulu toimii urhea-yläkouluna, liikuntalähikoulu-mallissa.

 

Tällä hetkellä Helsingin urhea yläkouluverkosto kattaa vain noin 8 % Helsingin oppilasmäärästä.

Jotta koulu liittyisi mukaan Urhean-yläkoulutoimintaan, on se kouluissa rehtorin päätäntävallan alla.

 

Yläkoulutoiminnan laajentaminen Helsingissä täydentäisi kaupunkistrategian liikkumisen edistämistä sekä myös sen hyvinvointisuunnitelmaa.

 

Poliitikkojen tulee uskaltaa linjata terveyttä edistäviä päätöksiä, ja siten ohjata myös koulujen toimintaa suuntaan, joilla on positiivisia vaikutuksia. Liikunnan ja urheilun lisääminen ja mahdollistaminen yhä useammalle siitä innostuneelle nuorelle on kiistatta yksi tällaisista.


Tavoitteellisesta urheilusta innostuneita nuoria on Urhean mukaan Helsingissä arviolta noin 500-800 oppilasta, jotka tällä hetkellä ovat urhea-koulun ja opetuksen ulkopuolella. Joten jo tältä pohjalta verkostokoulujen määrää tulisi lisätä alueellisesti kattavammaksi.

 

Tarvitaankin siis myös aikuisten asenteiden muutosta, ja positiivisempaa suhtautumista liikuntaa sekä urheilua kohtaan.

 

Nähdäkseni Helsingin tulisi vähintään ottaa tavoitteeksi se, että 5 vuoden päästä urhea-kouluverkostoa on laajennettu kaikki Helsingin yläkoulut kattavaksi.


Lausuntopohjassa onkin onneksi todettu, että KASKOn toimialalla pyritään lukuvuoden 22–23 aikana selvittämään mahdollisuuksia lisätä Urhean toimintaa kaupungin kouluissa, jotta verkostotoimintaan osallistuvia kouluja olisi laajemmin ja tasavertaisemmin tarjolla kaupungin eri alueilla.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut tukevat osaltaan toiminnan mahdollistamista yhä kattavammin.


Kiitos siis jo tästä. Toivon sen johtavan urhea-yläkoulujen määrän kasvattamiseen katvealueilla.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Helsingin viherideologia vaarantaa turvallisuutta

Helsingin kaupungin pyrkimys elävään ja viihtyisään ydinkeskustaan on mennyt liian pitkälle viherideologian kustannuksella. Katujen kaventaminen ja kävelyalueiden laajentaminen aiheuttavat turvallisuu

Comments


bottom of page