top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Eurooppa-päivän puhe 9.5.2024Hyvät kuulijat, olen Teija Makkonen, Perussuomalaisten ehdokas EU-vaaleissa. Koulutukseltani olen sotatieteiden maisteri, ja työskentelen tällä hetkellä oikeusministerin sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministerin valtiosihteerinä.

 

Eurooppa kohtaa tällä hetkellä vakavia turvallisuuspoliittisia haasteita Venäjän brutaalin hyökkäyssodan takia.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa jatkuvat jo kolmatta vuotta.

 

Ukrainassa käydään joka päivä taisteluja, jotka koskettavat meitä kaikkia – taistelua koko Euroopan turvallisuuden puolesta.

 

EU:lla on roolinsa turvallisuuden, vakauden ja puolustusyhteistyön tuottajana.

EU:ssa on tehtävä toimia, jotka vahvistavat ja lisäävät Euroopan resilienssiä, pelotetta ja uskottavuutta, sekä mahdollistavat Ukrainan laajemman aseellisen tukemisen nyt ja jatkossa. EU:ssa tehtävät päätökset tämänkin osalta vaikuttavat suoraan Suomeen ja turvallisuuteemme.

 

Euroopan talouspolitiikkaa tulee vahvistaa ja vauhdittaa sekä EU:n huoltovarmuutta ja puolustusteollisuuden omavaraisuutta parantaa. Euroopassa tarvitaan omaa ase- ja ammustuotantoa.

 

Suomi on hoitanut oman puolustukseen ja varautumiseen liittyvät asiansa poikkeuksellisen hyvin. Suomen kokonaisturvallisuus ja huoltovarmuuskonsepti ovat toimiva ja onnistunut järjestelmä, jossa koko yhteiskunta on mukana. Sama koskee asevelvollisuusjärjestelmäämme.

 

EU:n yhteiselle varautumiselle ja kriisitoiminnalle on kuitenkin tässä ajassa myös paikkansa.

 

Suomen toimiva konsepti on unionissa arvostettu esimerkki siitä, miten asioita hoidetaan. Tämä kasvattaa vaikutusvaltaamme EU:ssa etenkin turvallisuuden ja puolustuksen sektorilla.

 

Myös EU-maiden yhteistyö puolustusteollisuuden osalta tuo suomalaiselle osaamiselle ja puolustusteollisuudelle kasvumahdollisuuksia, joita tulee hyödyntää.

 

Jokaisen jäsenmaan on kuitenkin myös jatkossa ensisijaisesti vastattava itse maansa varautumistoimien vahvistamisesta, sillä EU:n ja sen jäsenmaiden kriisinkestävyys ovat tärkeä osa unionin strategista kilpailu- sekä toimintakykyä.

 

Jo neljän viikon päästä käydään EU-vaalit. Tulevan parlamentin ja komission on tärkeä keskittyä vahvistamaan ennen kaikkea Euroopan turvallisuutta ja taloutta, pullonkorkkien ja Italian ikkunaremonttien sijaan.

 

EU:n päätösten ja sääntelyn on vastattava todellisia tarpeita. Huonosti suunniteltu ja turha sääntely voi pahimmillaan heikentää kansallista taloutta ja vakautta.

 

 

Kokemukseni valtiosihteerinä on myös avannut silmäni sille, kuinka heikkoa Suomen EU-politiikka on ollut. Suomi on ollut liian passiivinen EU-päätöksenteossa ja on puuttunut rohkeus puolustaa kansallista etua.

Suomi on pienentänyt itseään suhteessa suurin jäsenvaltioihin.

 

Suomi onkin ollut liian pitkään EU:ta mielistelevä mallioppilas. Tämä on voinut olla omiaan heikentämään kansallista etuamme ja toimintavapauttamme.

On aika muuttua kuuliaisesta mallioppilaasta aktiiviseksi EU-vaikuttajaksi.

 

Suomi tarvitsee EU-politiikkaa, joka ajaa ja puolustaa kansallista etua. Meidän on toimittava suunnitelmallisesti, oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti EU:n päätöksenteossa.

 

Kaikessa päätöksenteossa tulee ymmärtää sen kansalliset vaikutukset. EU-sääntelyn ylikansallinen asema tuo suoria ja merkittäviä vaikutuksia Suomen lainsäädäntöön.

 

Tulevat EU-vaalit tarjoavat mahdollisuuden muutokseen. Äänestämällä Perussuomalaisia varmistat, että EU:ssa ajetaan Suomen etua.

 

Kiitos teille kaikille, ja hyvää Eurooppa-päivää. Äänestäkää EU-vaaleissa 9. kesäkuuta!
Commentaires


bottom of page