top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

HOK-Elanto – Asiakasomistajuus, kotimaisuus ja omavaraisuus yhteiskunnan tukena

Koronakriisi tulee jatkumaan vielä pitkään. Nyt vaaleilla valittavan HOK-Elannon edustajiston tulee huolehtia siitä, että kriiseistä opitaan. Päivittäistavarakaupalla on keskeinen rooli Suomen huoltovarmuuden ylläpidossa. Tästä syystä olen nostanut seuraavat teemat osuuskauppavaalien keskiöön, ja ne ovat vapaasti käytettävissä vaalien tuloksesta riippumatta.


  • Kotimaisuus ja omavaraisuus

  • Huoltovarmuus

  • Verkkokauppa + nopea toimitus

  • Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen


Vaaleilla nelivuotiskaudelle valittava edustajisto toimii äänitorvena osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtii siitä, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään oikeaan suuntaan.

Kaupat eturintamassa poikkeustilanteissa

Päivittäistavarakaupat tukevat Suomen huoltovarmuuden varmistamisessa. Kotimainen ruuantuotanto ja omavaraisuus ovat avainasemassa, sillä kriisitilanteessa omavaraisuusaste on elintärkeä. Suomen omavaraisuusaste ruoan tuotannossa on noin 80%, kun Ruotsissa sen on enää vain alle 50%.

S-ruokakauppojen valikoimasta 80% tulee suomalaisilta valmistajilta. Siitä on ollut suuri etu, jotta kauppojen hyllyjä on pystytty täydentämään. Tällä on ollut positiivisia vaikutuksia mm. lähiruokatoimittajille, sillä niiden rooli on kriisissä korostunut, jotka ovat pystyneet toimittamaan tavaraa paikallisesti suoraan myymälöihin. Niin normaali kuin kriisioloissa myös veroeurot jäävät korkeassa omavaraisuusasteessa kotimaahan sekä lähiseuduille.

Edellä mainitsemieni syiden takia kotimaisten tuottajien mahdollisuuksia päästä HOK-Elannon ja S-ryhmän jakeluverkostoihin tulee edistää ja helpottaa entisestään. Monet pienyrittäjät ovat ajautuneet konkurssin partaalle kriisin seurauksena. HOK-Elanto voisi toimia suunnannäyttäjänä ja mahdollistaa pienyrittäjien pääsy jakeluverkostoihin uusin tavoin. Tällä olisi suuria vaikutuksia taloudelle, niin työllisyyden, kotimaisen tuotannon kasvun kuin yhteiskunnan hyvinvoinnin kautta.

HOK-Elannon yhteiskunnallinen vastuu

Koronan myötä on tärkeää, että päivittäistavarakauppa pyrkii oppimaan kriisistä sekä päivittämään kokemuksen perusteella varautumisen kehittämistä. Kaupat ovat mitä todennäköisemmin eturintamassa mitä erilaisimmissa poikkeustilanteissa myös tulevaisuudessa. Koronasta voi seurata vielä useampi aalto, joka pyyhkäisee myös Suomen yli. Näitä skenaarioita tulee ennakoidusti myös tarkastella ja niihin tulee varautua.

Päivittäistavarakaupoilla tulee olla tilanne hallussaan erilaisissa varautumisen kriisiskenaarioissa. Ennakoinnin, suunnittelun ja toiminnan tulee toimia jatkuvasti yhdessä kehässä, yhä uudelleen ja uudelleen. Tähän tarvitaan laajamittaista yhteistyötä ja sen harjoittelua. Tämä on osa yhteiskuntavastuun kantamista.

Varautumisen lisäksi tulee osata ennakoida. Päivittäistavarakaupan osalta tämä voi tarkoittaa erilaisten signaalien lukemista ja havaitsemista. Kriisissä päivittäistavarakaupoissa myynti hetkellisesti kasvaa ja myös silloin on tärkeää, että tavarantoimitusketjut ovat kunnossa.

Koronakriisin tullessa Suomeen huoltovarmuuden ja varautumisen osalta ensimmäinen piikki ruokakaupassa nähtiin jo helmikuussa, kun säilykkeitä ja wc-paperia alettiin hamstraamaan kaupoista. Tämä näkyi sekä hyllyissä, mutta myös kauppojen tietojärjestelmissä. Kauppojen tuleekin huolehtia dataa tuottavien tietojärjestelmien ajantasaisuudesta. Kun dataa osataan tulkita oikea-aikaisesti, on se osa kriisivarmuuden ennakointia sekä yhteiskuntavastuun kantamista.

Työntekijöiden ja asiakasomistajien arvostus

Kauppa on Suomen suurin nuorten työllistäjä, ja monet meistä on koulutettu työelämän perustaitoihin kaupassa. Osuuskaupat yhdessä SOK-yhtymän kanssa ovat myös yksi suurimmista yksityisistä työnantajista Suomessa. S-ryhmän monialaisuus on osoittautunut kriisissä hyväksi asiaksi sekä ruokahuollon että henkilökunnan näkökulmasta. Kun HOK-Elanto joutui sulkemaan kysynnän puutteen vuoksi kaikki 82 ravintolaansa, se pystyi siirtämään ravintoloiden työntekijät ruokakauppoihin töihin. Tällä varmistettiin niin työpaikkojen olemassaolo kuin työntekijöiden riittävä määrä kriittisissä toimipisteissä.

Koronakriisin myötä huomio on kääntynyt myös eturintamassa suomalaisten eteen työskenteleviin ihmisiin. Yksi näistä ryhmistä on ehdottomasti kaupan alan työntekijät. Heidän turvallisuutensa, jaksaminen sekä hyvinvointi ovat nousseet kriisiajan keskiöön. Työntekijöiden oloihin on tärkeä panostaa jatkossa myös normaalioloissa.

Kriisit muuttavat yhteiskuntaa monella tapaa. Tärkeintä on oppia, korjata vikoja, parantaa omaa ajattelua sekä myös toimintaa. Muutoksesta hyvä esimerkki on ruuan verkkokauppa, joka tarve lisääntyi suurissa määrin. Tämä on kaupan alalla uusi palvelu, joka tulee varmasti pysymään suosiossa myös koronakriisin päättyessä. Verkkokaupassa on tärkeää sekä nopeat, sujuvat että kohtuuhintaiset ja toimivat kuljetukset.

HOK-Elannon asiakasomistajien ääni on tärkeä ja sitä tulee kuunnella. Palautteen kautta saadut ideat tukevat innovatiivista kokeilukulttuuria, joka voi tuoda uusia ratkaisuja ja ideoita mitä erilaisimpiin ongelmatilanteisiin. Osa osuuskauppatoiminnan ydintä onkin asiakasomistajien kuunteleminen.

Kuka minä olen?

Olen Teija Makkonen, 37-vuotias kolmen lapsen äiti Helsingistä. Koulutukseltani olen sotatieteiden maisteri (strategia), hallintotieteiden kandidaatti (julkisoikeus) ja viittä vaille valmis liiketoiminnan kehittämisen tradenomi (ylempi AMK). Olen myös entinen yksityisyrittäjä (mm. verkkokauppa). Tällä hetkellä työskentelen kansanedustajan avustajana, TES-sopimusneuvottelijana sekä luottamusmiehenä eduskunnassa.

Olen ehdolla HOK-Elannon edustajistoon osuuskauppavaaleissa numerolla 981.

Yhteiskuntavastuu ja yhteisomistajuus ovat osuuskauppatoiminnan sydän. Lupaan toimia äänenäsi edustajistossa.


Äänestysaika on 26.3.-6.4.2020. Ehdit vielä äänestää sähköisesti osoitteessa:

Kiitos kun äänestät.

Comentários


bottom of page