top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Järkevää ja harkittua (ei ideologista) turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa

Asevelvollisuuden parlamentaarisen komiteatyön (joka parhaillaan käynnissä) tehtävänä on selvittää mm. asevelvollisuuden ja naisten vapaaehtoisen asepalveluksen kehittämistä. Komiteassa kartoitetaan myös keinoja, joilla voidaan lisätä tietoisuutta maanpuolustusvelvollisuudesta ja kokonaisturvallisuudesta.


Itse pistäisin paukut viimeiseen eli keinojen kartoittamiseen, joilla voidaan lisätä tietoisuutta maanpuolustusvelvollisuudesta ja kokonaisturvallisuudesta. Tällä on suora vaikutus naisten aktiivisuuden lisäämiseen vapaaehtoisesti ilman massiivista, riskialtista ja kustannuksia lisäävää asevelvollisuus reformia.


Suomen puolustusratkaisun perustana on yleinen asevelvollisuus, eikä tätä tule unohtaa. Yleisellä asevelvollisuudella taataan kustannustehokkaasti riittävän suuri ja toimintakykyinen reservi.


Kun komiteatyössä tulee kuitenkin päästä lopputulokseen, ja kun hallitukselta löytyy ”ylimääräistä” rahaa, se kannattaisi kohdentaa tehokkaaseen maanpuolustus- ja turvallisuuskasvatukseen eikä esimerkiksi yhteen tehottomaan päivään kutsunnoissa kaikille sukupuolille (naisten kutsunnat).


Peruskoulun viimeisten vuosien opetussuunnitelmaan voitaisiin esimerkiksi lisätä maanpuolustukseen ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden opintojakso lisäämään tietoutta erilaisista maanpuolustukseen ja turvallisuuteen liittyvistä mahdollisuuksista, joka taas voisi saada naiset hakeutumaan vapaaehtoiseen asepalvelukseen sekä maanpuolustustyöhön.


Koulutus tukisi myös muuttuvan väestörakenteen tuomia haasteita, niin ikääntymisen kuin monikansallisuuden osalta. Yleinen maanpuolustustietoisuuden lisääminen voisi myös kasvattaa kansalaisten maanpuolustustahtoa yli sukupolvien.


Kun pohditaan naisten osallistumista maanpuolustukseen, tulee kehityksessä olla kyse turvallisuuden ja puolustuskykymme vahvistamisesta monipuolisella osaamisella sekä kansalaisten maanpuolustustahdon kasvattamisesta, ei pelkästään sukupuolten tasa-arvosta.


Kaiken kaikkiaan Suomessa tulee tehdä järkevää ja harkittua (ei ideologista) turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Tästä syystä on myös ensisijaisen tärkeää, että eduskuntaan (joka asioista päättää) hakeutuu alan asiantuntijoita.


Kuva: PixmacComments


bottom of page