top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Katujengit - maahanmuuton lieveilmiö

Ruotsi on varoittava esimerkki, miten vastuuttomasti hoidettu maahanmuuttopolitiikka voi vakavalla tavalla heikentää yhteiskunnan sisäistä turvallisuustilannetta.


Ulkomaalaistaustaisista nuorista aikuisista koostuvat katujengit toimivat Helsingissä yhä laajemmin ja voimakkaammin. Poliisin mukaan ”kaikki tähän asti tunnistetut katujengiläiset ovat pääosin maahanmuuttajataustaisia, tyypillisesti 18–26 -vuotiaita”. Myös maahanmuuttajataustaisten alaikäisten nuorten osallisuus jengeissä on kasvanut.


Maahanmuuttajajengit muuttuvat koko ajan kansainvälisemmiksi, verkottuneemmiksi ja vaarallisemmiksi. Mitä pidemmälle jatkamme Ruotsin tiellä, sitä mahdottomammaksi asioiden korjaaminen käy. Suomessa poliisi pitääkin yhtenä uhkakuvana lähiöiden kehittymistä kohti rinnakkaisyhteiskuntia kuten Ruotsissa ehti tapahtua.


Valtakunnallisena ilmiönä myös nuorten kynnys käyttää väkivaltaa konfliktitilanteissa on selvästi madaltunut. Alaikäisten jengiytyminen onkin äärimmäisen vakava asia, sillä nuorten osalta kyse on laajemmasta nuorten väkivallan, huumekaupan ja katurikollisuuden yleistymisestä, josta on suora urapolku järjestäytyneeseen rikollisuuteen.


Keskusrikospoliisin mukaan ”katujengiytyminen liittyy vahvasti ja keskeisesti maahanmuuton seurauksiin”. Jotta juurisyihin voidaan puuttua, tulee harjoitettuun maahanmuuttopolitiikkaan siten myös puuttua. Suomessa jengiytymiseen on pureuduttava kaikin mahdollisin toimenpitein ajoissa ja ennakoiden, jotta emme päädy Ruotsin tilanteeseen.


Perussuomalaiset puuttuisivat katu- ja jengirikollisuuteen mm. maahanmuuttoa kiristämällä ja rangaistuksia koventamalla. Kielitaidon vaatimuksia on kovennettava. Rangaistuksella tulee olla selkeä pelotevaikutus samalla kun rikosten paljousalennukset lopetetaan.


Lisäksi Suomessa tulee varmistaa, että poliisin resurssit ovat sellaisella tasolla ettei jengit pääse käyttämään tilannetta hyväksi, kuten Ruotsissa. Poliisin resursseihin ja poliisien määrään tulee panostaa etenkin alueilla joissa katu- ja jengirikollisuutta esiintyy.


Suomessa ei voi olla tilannetta ettei poliisi kykene menemään jengitilanteeseen vajaamiehityksen takia. Jengeille ja väkivallalle ei tule antaa ylivaltaa.


Lainsäädäntöön tarvitaan uudistuksia myös rikostiedustelun osalta. Luvattoman aseen tai patruunoiden hallussapidosta tulisi myös säätää törkeänä ampuma-ase rikoksena.

Comments


bottom of page