top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Kaupunkilaisjärkeä Kruunusillat-hankkeeseen

Valtuustossa käsiteltiin 25.8 Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista raitiotieosuuden osalta (+71 M€, total 326 M€) sekä vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittämistä (+17,4 M€).


Kaupunki päätti viime keväänä entisen pormestari Vapaavuoren aloitteesta teettää ulkopuolisen selvityksen Kruunusillat-hankkeen kustannusten noususta ja päätösprosessista, taustalla kaupungin ”holtiton rahankäyttö ja kestämättömät ylitykset”.


PS ehdotti valtuuston kokouksessa molemmissa asiakohdissa asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, koska Kruunusillat-hankkeen kustannusylitykset ovat niin merkittäviä, että hankkeen kokonaiskustannusten selvitys on syytä saattaa loppuun ja tuoda valtuustolle tietoon ennen lisärahoituspäätösten tekemistä.


Liitännäishankkeiden ja -kustannusten kanssa koko Kruunusillat-hankkeen hinta on nousemassa 430 miljoonasta jopa 800 miljoonaan euroon. Myös Vapaavuoren kesällä valmistuneen selvityksen mukaan kustannustaso olisi syytä hyväksyttää valtuustossa uudelleen ennen hankkeeseen ryhtymistä.


Laajasalon asukkaiden kannalta on ymmärrettävää, että liikenneyhteyksien parantaminen on alueen asukkaille luvattu (tähänkin on kuitenkin useita vaihtoehtoja, kuten sähkölauttaliikenne). Hankkeen kokonaisuudessa on kuitenkin myös huomioitava, että Kruunusiltojen kustannukset sekä jatkuvat budjetin ylitykset poikkeavat rajusti kaupunkilaisille luvatuista kustannuksista. Kustannusten toistuva ja mittava ylittäminen kaatuu kaikkien helsinkiläisten veronmaksajien niskaan.


Valtuutettujen tulisi pohtia tiukalla harkinnalla, kuinka paljon hankesuunnitelmat voivat rahallisesti muuttua vuosien varrella (jo suunnitteluvaiheessa mutta myös rakennusvaiheessa) ennen kuin Kruunusillat-hankekokonaisuutta on valtuustossa käsiteltävä uudelleen. Hinta on nykyään aivan eri kuin vuoden 2016 budjettiarviossa, joka tällöin vakuutettiin olevan täsmällinen ja oikein laskettu.


PS ehdotti valtuuston kokouksessa lopulta myös hankesuunnitelman enimmäishinnan ja talousarvion ylitysoikeuden korottamisen hylkäämistä. Molemmat palautusehdotukset sekä hylkäysehdotukset kuitenkin kaatuivat valtuuston äänestyksessä. Kruunusiltahanketta pusketaan läpi kuin pyhää lehmää kustannuksista välittämättä.


Kruunusillat ovat tavoiteaikataulun mukaan valmistumassa 2028 jälkeen. Tähän on useita vuosia aikaa, ja lähihistoriaan vedoten suurilla investointihankkeilla on ollut taipumus paisua (esim. Länsimetro, Stadion). Kysymys onkin, kuinka paljon hankkeen kustannukset tulevat vielä kasvamaan?


Kruunusilloista saatavat tuotot tulevat kattamaan vain vähän hankkeen kokonaiskustannuksia. Toinen merkittävä huomio on, että hankkeen hyöty-kustannussuhde on 0,45 toteuttamisvuodelle 2026 eli hanke jää alle yhteiskuntataloudellisen kannattavuusrajan (1,0). Vuonna 2016 valmistuneessa hankearvioinnissa hyöty-kustannussuhde oli vielä hiukan parempi 0,66.


Kaikista edellä mainituista syistä Kruunusillat-hanketta, kuten kaikkia muitakin suuria investointihankkeita on syytä tarkastella ja täsmentää vuosien varrella, jos selvitykset (joita tulee ehdottomasti tehdä myös matkan varrella) antavat siihen syytä. Selvitysten tekeminen on huomattavasti edullisempaa ja täten kannattavampaa kuin veronmaksajien rahojen summittainen ja holtiton tuhlailu.


Hankkeen suunnitteluvaiheeseen tulee kiinnittää myös enemmän huomiota, niin mm. kaavamuutosten aiheuttamat lisäkustannukset saadaan upotettua hankkeen kokonaiskustannuksiin ja veronmaksajille luvattuun hintalappuun.


Nykysuunnitelmassa sillalla kulkisi vain raitiovaunut ja kevyt liikenne. Jos silta viime kädessä katsotaan ehdottoman tarpeelliseksi, sen kannattavuutta on syytä kasvattaa, ja tästä syystä sillan monipuolisemmat käyttömahdollisuuksille on syytä olla avoin viimeiseen mahdolliseen hetkeen saakka. Päästöttömien autojen kulku sillalla tulisi mahdollistaa jo pelkällä kaupunkilaisjärjellä.
Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Helsingin viherideologia vaarantaa turvallisuutta

Helsingin kaupungin pyrkimys elävään ja viihtyisään ydinkeskustaan on mennyt liian pitkälle viherideologian kustannuksella. Katujen kaventaminen ja kävelyalueiden laajentaminen aiheuttavat turvallisuu

Comentários


bottom of page