top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Kiusaamista ei poisteta vaikenemalla


Suomen menestyksen perustana ovat olleet viisaat päätökset, jotka ovat taanneet lapsille ja nuorille tasa-arvoiset lähtökohdat. On aika tehdä päätöksiä, joilla tuetaan lastemme hyvinvointia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen keinoin.


Jokaiselle lapselle on pyrittävä turvaamaan turvallinen lapsuus sekä kotona että koulussa ja muissa keskeisissä elinympäristöissä. Koulukiusaamiseen, väkivaltaan ja syrjintään tulee puuttua, koska niillä on pahimmillaan vakavia ja kauaskantoisia vaikutuksia ihmisen elämään ja myös yhteiskuntaan.


Miten tulla toimeen muiden ihmisten kanssa on elämän mittainen oppimispolku, joka alkaa jo lapsuudessa. Eteen tulee tilanteita, joissa haastetaan kykyä ottaa toiset huomioon, asettua toisen asemaan sekä sietää erilaisuutta


Kiusaamista ei kuitenkaan voida poistaa vaikenemalla. Viime kädessä aikuiset ovat vastuussa kiusaamisen havaitsemisesta sekö siihen puuttumisesta. Yhteistyö koulun sekä vanhempien välillä on tärkeää, sillä ratkaisumallien pitäisi olla samansuuntaisia sekä kotona että koulussa.


Tarvitaan lisää resursseja varhaiseen puuttumiseen ja asioiden käsittelyyn. Jokaisen on saatava tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Erilaisista kiusaamisen vastaisista hankkeista tulee ottaa parhaimmat käytänteet ohjeistukseksi valtakunnalliseen puuttumiseen ja kiusaamista ennaltaehkäisevään työhön.


Lopuksi muistutan sen tärkeimmän havainnon kiusaamiseen liittyen.

Lapset oppivat sen meiltä aikuisilta.


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Helsingin viherideologia vaarantaa turvallisuutta

Helsingin kaupungin pyrkimys elävään ja viihtyisään ydinkeskustaan on mennyt liian pitkälle viherideologian kustannuksella. Katujen kaventaminen ja kävelyalueiden laajentaminen aiheuttavat turvallisuu

Comments


bottom of page