top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Liikuntapainotteisia kouluja on saatava lisää Helsinkiin

Helsingin tilanne liikuntapainotteisten yläkoulujen suhteen on hyvin epätasa-arvoinen. Suutarilasta katsottuna Puistolan peruskoulu on lähialueen ainoa yläaste, joka tarjoaa alueella edes lähiliikuntakoulun mahdollisuuden, jonne oppilas voisi hakeutua 7.lk:lle yläkouluun. Kouluun pääsy on kuitenkin rajattu vain koulun oman oppilaaksiottoalueen lapsille.


Helsingissä koulujen oppilaaksioton lähtökohtana on lähikouluperiaate. Kaupunki osoittaa jokaiselle oppivelvolliselle hänen asuinosoitteensa mukaisen lähikoulun. Painotettuun opetukseen (kuten liikunta) on haettava erikseen.


Mm. koillisessa Helsingissä liikuntapainotteista opetusta toivoville lapsille vaihtoehdoksi jää lähinnä hakeutua Pukinmäenkaaren peruskouluun. Kouluun voi hakea soveltuvuuskokeella. Koululla on kaksi linjaa (liikunta ja kilpaurheilu), joihin molempiin valitaan 14–26 oppilasta.


Liikuntalinjalle pyrkiville oppilaille voi huonoimmillaan kuitenkin olla jaossa vain muutama paikka, sillä lapsilla, jotka ovat jo nyt Pukinmäen koulun liikuntalinjalla, on automaattisesti paikka liikuntalinjalle yläkoulussakin. Vaihtoehdoksi jää tällöin kilpaurheilijoiden linja. Koillisen yläkoulujen tilanne on siten räikeän surkea liikuntapainotusta haluaville lapsille.


Nuorten määrä Helsingissä kasvaa tulevina vuosina jopa kokonaisen ikäluokan verran. Tämä tarkoittaa oppilasmäärältään hyvin täysiä peruskouluja, jonka seurauksena oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolisiin kouluihin on käytännössä mahdoton päästä ilman muuttamista ko. oppilaaksiottoalueelle. Esimerkiksi koillisessa Helsingissä lähiliikuntakoulujen todellinen puute heikentää alueen lapsien mahdollisuuksia valita itselleen mielekästä painotettua opetusta.


Liikuntakoulujen oppilailla on mahdollisuus liikkua koulupäivän yhteydessä n. 8 tuntia viikossa. Tämä on merkittävä ero n. 2 viikkotunnin koululiikuntaan. Liikuntapainotteisille luokille hakeutuu samanhenkisiä liikunnasta kiinnostuneita luokkakavereita, puhumattakaan liikunnan positiivista terveydellisistä vaikutuksista hyvään elämään.


Liikuntapainotteisten yläkoulujen ja nuorten valinnanmahdollisuuksienpuutteen seurannaisvaikutuksena on väistämättä eri kaupunginosien alueellinen eriytyminen, jollei liikuntapainotteisia koulujen määrä Helsingissä lisätä.


Eikö jokainen koulu voisi olla lähiliikuntakoulu?


Teija Makkonen Kaupunginvaltuutettu Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen (ps.)Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Helsingin viherideologia vaarantaa turvallisuutta

Helsingin kaupungin pyrkimys elävään ja viihtyisään ydinkeskustaan on mennyt liian pitkälle viherideologian kustannuksella. Katujen kaventaminen ja kävelyalueiden laajentaminen aiheuttavat turvallisuu

Comments


bottom of page