top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Säästötoimet kohdistettava maahanmuuttoon, kehitysapuun ja ilmastotoimiin

Nyt on sakeaa huttua taloustieteen professori Jouko Vilmuselta, joka arvio kärkipuolueiden talousohjelmia. Professori taisi unohtaa ideologiset lasit päähänsä arvioidessaan perussuomalaisten talousohjelmaa ohi taloustieteen.


Perussuomalaisten mukaan säästötoimet on kohdistettava etenkin maahanmuuttoon, kehitysapuun ja ilmastotoimiin. Suomen hiilineutraalisuustavoite on siirrettävä nykyisestä vuodesta 2035 vuoteen 2050.


”Suomen nykyinen hiilineutraalisuustavoite on kunnianhimoinen, mutta se lisää oikealla tavalla PAINETTA, Vilmunen toteaa.”

➡️ Paljonko tämä kunnianhimoinen hiilineutraalisuustavoite kustantaa Suomelle? Paineen sijasta olisi asiallista lukea luvuista. Objektiivista arviota hyödyistä, mutta myös haitoista ja kustannuksista. Viesti yritysmaailmasta ja teollisuudesta ei ole näin sokeaa, että kaikki hurraisivat kiristetyille tavoitteille. Lisäksi se luo silmänlumetta. Se, että alus ajaa Suomen satamiin puhtaalla energialla, ja aluevesirajojen ylittyessä pössäyttää raskaat öljyt käyttöön, ei varsinaisesti ole ekoteko. Tai, että kiristettyjen tavotteiden takia teollisuus Suomessa kärsii ja siirtyy ulos Suomesta enemmän saastuttaviin maihin. Ilmasto- ja maailmanparannuspolitiikkaan peräänkuulutan realismia.


Professori Vilmusen mukaan myös kehitysapu TUNTUU nykyisin olevan oikealla tasolla. Vilmunen myöntää, että ”samalla pitää seurata, että rahat menevät sinne, minne ne on tarkoitettu”.

➡️ Tällaista seurantaahan ei varsinaisesti ole. Rahaa jaetaan summamutikassa, sitä valuu vääriin tarkoituksiin, varojen käyttöä ei valvota eikä edes vaikutuksia arvioida. Lisäksi kehitysavun kohdemaissa köyhyys on jopa lisääntynyt ja sinne ajettu demokratia vähentynyt. Mutta kiva, että proffasta TUNTUU, että kehitysapu on oikealla tasolla. Hukatut miljardit onkin sitten sivuseikka taloustieteilijän näkökulmasta.


Vilmunen myöntää, että maahanmuuton osalta, että ”humanitäärinen maahanmuutto tulee ehkä kalliimmaksi kuin siitä saatu taloudellinen hyöty”. Mutta hän EI kuitenkaan itse lähtisi supistamaan maahanmuuttokiintiöitä.

➡️ Taloustieteen näkökulmasta on siis jälleen sivuseikka hukatut miljardit. Suurin osa maahanmuuton kustannuksista syntyy sosiaaliturvamenoista ja palveluista. Perussuomalaisten mielestä humanitaarisen maahanmuuton ei tule perustua pysyvään maahanmuuttoon vaan väliaikaiseen. Kun suojelua saaneen henkilön kotimaa tai sen osa on riittävän turvallinen ja kansainväliselle suojelulle ei ole enää perusteita, tulisi henkilön lähtökohtaisesti palata kotimaahan. Kansalaisuuden saamisen ehtoja onkin siten kiristettävä. Humanitaarinen ja sosiaaliperustainen maahanmuutto nykyisellään pahentaa merkittävästi Suomen kestävyysvajetta sekä lisää vero- ja velkataakkaa.


Proffan mielestä ”pidemmällä tähtäimellä työperäisen maahanmuuton painopiste täytyy kuitenkin siirtää osaajiin”.

➡️ Varovaista toteamista siitä, mitä PS on aina ajanut, mutta mikähän on pidempi tähtäin, samalla kun nykyistä matalapalkka-alojen maahanmuuttoa kompensoidaan miljardeilla sosiaaliturvan kautta? Nämäkin kustannukset olisi taloustieteilijän kyettävä arvioimaan.

Marinin hallitus on keskittynyt maahanmuuttopolitiikassaan lisäämään vetovoimatekijöitä ainoastaan niiden osalta, joille työllistyminen ja integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan on vaikeaa.


Lopuksi professori Vilmunen toteaa ”PS:n ohjelma kuvaa aivan liikaa ennakkoluuloja asioita kohtaan, joista ei pitäisi lähteä ensimmäisenä säästöjä hakemaan”.

➡️ Valitettavasti yksinkertaisten tosiasioiden sivuuttaminen ideologian sokaisemana ei anna kovin luotettavaa kuvaa professori Vilmusesta. Hänellä taitaa itsellään olla liikaa ennakkoluuloja perussuomalaisia kohtaan.


Selvää on, että vaalit lähestyvät ja kritiikki perussuomalaisia kohtaan lisääntyy entisestään.

Siitä huolimatta me sanomme ääneen faktat ja tuomme esiin ongelmat, joista muut puolueet vaikenevat.


Perussuomalaiset toteuttavat politiikkaa, joka suojelee Suomea ja suomalaisten etuja. Rajalliset resurssimme tulee kohdistaa tätä varten.Lähde:

Taloustieteen professori Jouko Vilmusen arviot kolmen kärkipuolueen talousohjelmista Iltalehdessä: https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/9689cd5c-a2eb-40d2-a490-a756c56dafb9

Comentários


bottom of page