top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Salit kiinni, muita vaihtoehtoja ei edes arvioitu

Hallitus haluaa kuntosalit täyssulkuun, vaikka esimerkiksi Hus-alueella vain noin yksi prosentti kaikista tartunnoista on peräisin kuntokeskuksista.


Lakiesityksessä kuntokeskusten sulkemisesta todetaan, ettei lain valmistelussa ole kattavasti edes arvioitu muita toteuttamisvaihtoehtoja. Tästä herääkin kysymys, mikseivät nykyiset aluehallintoviraston (avi) tulkinnan mukaiset 10 henkilön määrälliset rajoitukset tiloissa riitä?


Kuntosaleilla ei tilastojen valossa ole syntynyt merkittäviä tartuntaketjuja – ei Suomessa eikä ulkomailla. Täyssulkemisen sijaan olisi järkevämpää rajoittaa yhtä aikaa paikalla olevien ihmisten määrää tilan koon perusteella. Kuten esityksessä todetaan, ”tartuntariski on pienemmässä tilassa lähtökohtaisesti suurempi kuin suuressa tilassa.”


Pääministerimme sanoin, hallituksen tulisi pyrkiä tarkkarajaisiin, oikeasuhtaisiin ja viimesijaisiin rajoitustoimiin. Nyt annettu hallituksen esitys ei kuitenkaan ole oikeasuhtainen eikä lähellekään tarkkarajainen. Se ei perustu hallituksen itsensä vannottamaan tutkittuun tietoon, eikä viimesijaiseen rajoitukseen, kun vaikuttavuusarviot ja tulokset lievemmistä rajoituksista vielä puuttuvat.


Terveyttä edistävien kuntosalien täyssulku kuulostaa kohtuuttomalta samaan aikaan, kun rajat vuotavat ja ostoskeskuksissa vietetään mammuttimarkkinoita ilman minkäänlaisia asiakasmäärärajoituksia.Kirjoitus on julkaistu ensimmäisenä Helsingin Uutisten Vaaliareenassa 20.3.2021.

Comentarios


bottom of page