top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Teija Makkonen Kouluväkivaltaan puuttuminen - Nuorten aloitteet Helsingin kaupunginvaltuusto 2.11.22

Arvoisa puheenjohtaja ja nuoret, Kiitos erinomaisista puheista ja alotteista.


Kuten tiedämme, Helsingin kouluissa on käytössä kiusaamisen vastaiset ohjelmat. Kouluille on määritelty kurinpitomenettelyt: kasvatuskeskustelu, jälki-istunto ja määräaikainen erottaminen.


Kiusaaminen on kuitenkin fyysistynyt, ja voimme jo puhua useissa tapauksissa väkivallasta, tosiasiallisesta pahoinpitelystä, ja niihin liittyvistä rangaistusten puutteista. Myös Nuorten itse esiin nostama ongelma rikosilmoituksen puutteista on tosiasiallista.


Oppilaan turvautuessa koulussa väkivaltaan on aina tarkoituksenmukaista, että siitä tulee olla selkeät seuraamukset.


Kouluissa voidaan nykyisen perusopetuslainsäädännön mukaisesti toimia ennakoivasti ja nopeasti heti tapahtuman yhteydessä, jolloin seuraamus on välittömästi oppilaalle tuntuva toimenpide.


Mm. Erottamisella voidaan selkeästi näyttää koulussa opiskeleville, että väkivalta ei ole hyväksyttävää ja siitä on suorat seuraukset. Seuraamukset takaavat myös koulun muille oppilaille koskemattomuuden välittömästi tapahtuneen jälkeen, kun pahoinpitelijä voidaan poistaa määräajaksi koulun tiloista.


Nyt kouluissa johtokunnilla, eikä rehtoreilla ole kykyä eikä mahdollisuutta käyttää perusopetuslain kaikkia muotoja hyväkseen sillä Kasko ei tätä ole riittävästi opastanut. Ohjaukseksi tarvittaisiin selkeä kouluja sitova ja lainsäädäntöä mukaileva taulukko, miten erottamisaika määräytyy.

- lievästä pahoinpitelystä esim automaattinen 2 viikon erottaminen

- pahoinpitelystä esim automaattinen 1 kuukauden erottaminen jne..

- ja toistuvasta pahoinpitelystä esim. jne.


Jokaisen yhteiskunnassa elävän yksilön tulee ymmärtää, että teoilla on seuraamuksia. Väkivaltaisen teon tulee aina tilanteesta riippumatta johtaa seuraamukseen. Tämä asia ei ole pieni eikä vähäpätöinen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan olisi suotavaa ryhtyä kiireesti toimenpiteisiin asian edistämiseksi. Kiitos.


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Helsingin viherideologia vaarantaa turvallisuutta

Helsingin kaupungin pyrkimys elävään ja viihtyisään ydinkeskustaan on mennyt liian pitkälle viherideologian kustannuksella. Katujen kaventaminen ja kävelyalueiden laajentaminen aiheuttavat turvallisuu

Comments


bottom of page