top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Turhaa hallinnollista taakkaa purettava


Haastattelu Helsingin Kauppakamarilehdessä 08.05.2024 otsikolla:


Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Teija Makkonen (ps.) sanoo, että Helsingin seudun asioita voi hyvin ajaa EU:n parlamentista. Keinot riippuvat kuitenkin asiasta, johon halutaan vaikuttaa.


– Mepin on oltava kiinnostunut EU-sääntelyn ja -päätöksenteon kansallista vaikutuksista. On osattava kuunnella tahoja, joihin päätöksenteko kohdistuu. Elinkeinoelämän kanssa on tärkeää tehdä aktiivista yhteistyötä, Makkonen toteaa.


Hänen mielestään parlamentin tulee osaltaan vahvistaa yritysten kilpailukykyä tekemällä markkinaehtoisia, reilua kilpailua ja investointeja edistäviä päätöksiä.


– EU:n sisämarkkinoiden vahvuus on ollut aina markkinatalousmyönteisyys ja selkeä, mutta rajattu valtiontukien sääntely. Tässä tulee palata kriisejä edeltäneeseen aikaan.


Makkosen mielestä kestävä talouskasvu ja teknologian kehitys edellyttävät EU:lta ennustettavaa sääntelyä, mutta myös nykyisen sääntelyn purkua.


– EU-sääntelyn kansallisessa toimeenpanossa ylimääräistä hallinnollista taakkaa on vähennettävä ja purettava määrätietoisesti. Se haittaa kilpailukykyä.


Makkonen myös parantaisi yritysten tietoisuutta EU:n rahoitusmahdollisuuksista. Kullakin rahoitusohjelmalla on omat kohderyhmänsä, mutta tieto niistä on nykyisin hajallaan.


– Yksi suurempi mahdollisuus suomalaisille yrityksille on Ukrainan jälleenrakennukseen osallistuminen tulevaisuudessa.


Onko sääntelyn määrä EU:ssa ongelma vai ei?


Kyllä. Ylisääntelyyn ja ylikireään sääntelyyn on puututtava.


Comments


bottom of page