top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Tyhjät vaalilupaukset manipuloivat inhimillisiä tunteitamme


Puoluejärjestelmä ja niihin vaikuttavat intressijärjestöt murentavat yhteiskuntamme kehitystä.

Politiikan uutena nimenä mutta tavallisena kansalaisena olen ihmetellyt jo pitkään eri puolueiden eritasoisia ja erilaisia vaaliohjelmia. Todistamme joka neljäs vuosi kuinka luvatut vaaliohjelmat eivät toisiinnu hallitusohjelmassa tai hallituskauden poliittiset päätökset ovat jopa täysin vaaleissa luvattujen asioiden vastaisia. Vaalilupausten tarkoitus onkin nykyään vallan tavoittelun nimissä manipuloida inhimillisiä tunteitamme.


Aikoinaan rakennettu puoluejärjestelmä ja siihen vaikuttavat intressijärjestöt ovat palvelleet aikansa tarkoitusta saaden aikaan myös hyviä tuloksia. Sitä on turha kieltää tai edes kritisoida. On kuitenkin myönnettävä, että on haastavaa saada yli 100-vuotta vanha poliittinen järjestelmä istutettua väkisin nyky-yhteiskuntaamme, jossa todellinen tila, ihmiset ja maailma ovat jo muuttuneet. Meidän ei pitäisi elää enää luokkayhteiskunnan mukaisessa Suomessa.


Poliittisen järjestelmämme mahdollistama toiminta aiheuttaa suuria kustannuksia meille veronmaksajille, kun eri hallituskausien puolueet kilpailevat mielestään toinen toistaan paremmista päätöksistä (josta viimeisimpänä esimerkkinä aktiivimalli). Maksajina olemme me -Suomen kansalaiset. Jokainen huono poliittinen päätös vaikuttaa yhteiskuntaamme ja sitä kautta myös yksilöiden arkeen ja hyvinvointiin.Comments


bottom of page