top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Valtuusto kaatoi Suomen historian kannatetuimman kuntalaisaloitteen

Helsingin valtuusto käsitteli 8.12.2021 Malmin lentokenttää koskevaa kuntalaisaloitetta järjestää kansanäänestys Malmin säilyttämisestä ilmailukäytössä. Aloite on Suomen historian eniten kannatettu kuntalaisaloite. Päätösehdotuksen perusteluiden mukaan kansanäänestys on tarkoitettu valtuustossa tehtävien päätösten tueksi ennakollisesti, ei jälkikäteen. Tarkoittaako tämä siis, ettei mitään joskus aiemmin päätettyä asiaa voida Helsingissä muuttaa päätöksenteon jälkeen? Pysähtyykö kaupungin kehittäminen tähän tilaan? Sitäkö perusteluilla haetaan, vai rajataanko kielto tehdä aloite ”jo päätetystä asiasta” vain kuntalaisten vaikutusmahdollisuuden kohdalle? On todettava ettei päätösehdotuksen mainitsemia kansanäänestystä koskevia linjauksia tai rajoituksia löydy edellä mainitun osalta kuitenkaan lainsäädännöstämme. Kuntalaisaloite on suoran vaikuttamisen väline. Sen avulla kuntalainen voi nostaa esiin ajankohtaisen asian tai ongelman, ja herätellä päättäjiä kiinnittämään asiaan huomiota, muuttamaan, tai kehittämään sitä, vaikka asia olisi joskus aiemmin jo päätetty. Päätösehdotuksen perusteella kuitenkin vaikuttaa ettei Helsingin valtuustosalista löydy todellisuudessa kanttia järjestää äänestystä, koska pelätään jo ennakolta, että äänestyksen tulos olisi erilainen kuin aiemmin salissa tehdyt päätökset. Me valtuutetut käytämme Helsingissä ylintä päätösvaltaa, joka pohjautuu edustukselliseen demokratiaan. Kansanäänestyksen järjestäminen ei ole romuttamassa sitä. Yhtään lakiin pohjautuvaa perustetta aloitteen hylkäämiselle tänään tässä salissa ei löydy.

Äänestyksen toteuttaminen olisi vaalimamme demokratian, perustus- sekä kuntalakimme toteuttamista. Kuntalaisaloitejärjestelmää tulee myös kunnioittaa, sillä juuri sen kautta kuntalainen voi osallistua ja vaikuttaa kuntansa toimintaan. Näistä syistä itse kannatan Malmin lentokenttää koskevan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä.


Lopputulos Valtuusto äänesti Jussi Halla-ahon palautusehdotuksesta huonolla menestyksellä. Myös Thomas Wallgrenin vastaehdotus kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä kaatui. Helsinki romuttaa surullisella tavalla demokratian toteuttamista huonoin argumentein. Olen pettynyt!


Punaisella värillä ne valtuutetut, jotka kannattivat Malmin lentokenttää koskevan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä (29 valtuutettua).


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Helsingin viherideologia vaarantaa turvallisuutta

Helsingin kaupungin pyrkimys elävään ja viihtyisään ydinkeskustaan on mennyt liian pitkälle viherideologian kustannuksella. Katujen kaventaminen ja kävelyalueiden laajentaminen aiheuttavat turvallisuu

Commentaires


bottom of page