top of page

YKSILÖN JA YHTEISKUNNAN TURVALLISUUS

On tärkeää, että suomalaiset tuntevat elinympäristönsä turvalliseksi ja pystyvät luottamaan siihen. Suomen itsenäisyys turvataan ylläpitämällä ja kehittämällä puolustuskykyä, joka on suhteutettu turvallisuusympäristöön. Maanpuolustus on koko kansan asia, ja maanpuolustustahto on puolustuskykymme perusta. Turvallisuus vaatii jokaisen osallistumista. Poliittisen päätöksenteon pitää lisätä turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassamme.

 

LAPSET JA NUORET

Jokaiselle lapselle on pyrittävä turvaamaan turvallinen lapsuus sekä kotona että koulussa ja muissa keskeisissä elinympäristöissä. Koulukiusaamiseen, väkivaltaan ja syrjintään tulee puuttua. Lapsiperheköyhyyttä tulee torjua aktiivisesti välttämällä vähävaraisille lapsiperheille haitalliset poliittiset päätökset.

 

KOULUTUS, TYÖ JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN

Suomalainen kasvatus- ja koulutuspolitiikka on tärkeässä roolissa kansalaisten hyvinvoinnissa. Sen tulee olla kaikkien saatavilla yhdenvertaisesti tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta. Meidän tulee kehittää yhteiskuntaamme suuntaan, jossa uudelleen kouluttautuminen on mahdollista elämän eri vaiheissa myös aikuisiällä. Osaamisen kehittäminen on työelämämme kannalta välttämätöntä ja juuri siksi yhteiskunnallisen päätöksenteon tulee tukea tätä.

 
OIKEUS VANHEMMUUTEEN

Jokaisella on oikeus vanhemmuuteen. Tahattomasti lapsettomia tulee tukea ja auttaa. Yhteiskunnan tulee myöntää riittävästi resursseja lapsettomuutta aiheuttavien syiden tutkimiseen sekä hedelmöityshoitoihin. Hedelmöityshoitojen saatavuus ei saa riippua taloudellisesta tilanteesta tai asuinpaikasta. Hedelmöityshoidot eivät ole yhteiskunnalle vain pelkkä kuluerä, sillä niiden tukeminen edes auttaa syntyvyyden kasvua.

bottom of page