top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Helsingin viherideologia vaarantaa turvallisuutta

Helsingin kaupungin pyrkimys elävään ja viihtyisään ydinkeskustaan on mennyt liian pitkälle viherideologian kustannuksella. Katujen kaventaminen ja kävelyalueiden laajentaminen aiheuttavat turvallisuusriskejä ja haittaavat pelastuslaitoksen sekä poliisin toimintaa.


Pelastuslaitoksen arviot osoittavat, että muutokset vaikeuttavat pelastustoimen nopeaa saapumista kohteisiin, erityisesti ruuhka-aikoina. Lisäksi ajokaistoille rakennetut terassit eivät tarjoa riittävästi tilaa väistää hälytysajoneuvoja, joka lisää vasteaikoja ja aiheuttaa myös turvallisuusriskejä.

Oleskelu- ja kävelyalueita rakennettaessa on otettava paremmin huomioon liikenteen sujuvuus ja turvallisuus. Helsingissä on jo käynnissä useita suurempia samanaikaisia katutöitä, joka vaikeuttaa liikkumista entisestään.


On välttämätöntä, että kaupunki tarkastelee näitä suunnitelmia uudelleen ja kuuntelee pelastuslaitoksen, poliisin ja muiden viranomaisten näkemyksiä. Jo käynnistettyjen muutosten vaikutuksia on arvioitava kiireellisesti ja tarvittaessa tehtävä muutoksia.

Turvallisuuden ja viranomaisten tehokkaan toiminnan on oltava etusijalla verrattuna pelkän viihtyvyyden ja ulkoasun parantamiseen.


Kaikilla kaupunkilaisilla - myös autoilijoilla - tulee olla mahdollisuus liikkua keskustassa sujuvasti.

Comments


bottom of page