top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Hijab ei kuulu Suomen armeijaan


Suomen armeijan asepalveluksessa on syystäkin kiellettyä käyttää uskonnollista pään peittävää huivia eli hijabia. Tässä kirjoituksessa tuon esiin niistä muutaman.


Hijab keskustelu käynnistyi, kun musliminainen perui osallistumisensa vapaaehtoiseen asepalvelukseen, koska Puolustusvoimat kieltävät hijabin käytön palveluksen aikana. Kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas.) teki asiasta kirjallisen kysymyksen puolustuministerille, jossa hän penää musliminaisten oikeutta pukeutua pään peittävään hijabiin asepalveluksen aikana ihmisoikeuksiin ja syrjintäkieltoon vedoten.


Kuuluvatko uskonnolliset tunnukset Suomen armeijaan?


Hijabin käyttöön liittyy useita näkökulmia, joista yksi on ehkä periaatteellinen mutta vahvasti luottamukseen kulminoituva asia. Kuuluvatko uskonnolliset tunnukset ja/tai symbolit Suomen armeijaan? Jos sellaiset sallitaan, mihin vedettäisiin raja, mitä tunnuksia palveluksessa on sallittua käyttää? Minkä uskonnon tai vakaumuksen tunnukset olisivat sallittuja ja minkä ei? Mikä taas täyttää kyseisen uskonnon tai vakaumuksen määritelmän? Jos jokin tunnus sallitaan, muuttuuko se uskonnolliseksi etuoikeudeksi, sillä ihmisoikeudeksi sellainen tuskin luettaisiin?


Yksi näkökohta huivin käytössä on myös ehdottomasti sotilaskoulutuksen aikainen palvelusturvallisuus. Omalta armeija-ajaltani muistan varoittavan esimerkin mm. korujen käytöstä palveluksen aikana. Koruista vain vihkisormus oli tuolloin palveluksessa sallittu, mutta senkään käyttämistä ei varusmiehille suositeltu, kun eräältä sotilaalta oli repeytynyt sormi osin irti sormuksen jäädessä kiinni ajoneuvosta poistuessa.


Kun on itse käynyt asepalveluksen, ymmärtää myös tämän aika konkreettisen fyysisen näkökulman. Kyse on sotilaskoulutuksesta.


Suomen sotilaallinen puolustus


Suomen puolustusvoimien päätehtävänä on Suomen sotilaallinen puolustus. Varusmiespalveluksella ylläpidetään Puolustusvoimien valmiutta ja koulutetaan suorituskykyiset joukot sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin. Kaikki asevelvolliset aloittavat varusmiespalveluksensa täysin samalta viivalta.


Kun sotilaskoulutuksen ja asepalveluksen tarkoituksen ymmärtää, ei näin vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneen silmin pitäisi tulla mieleenkään esittää omien arvojen tai oman vakaumuksensa mukaisia vaatimuksia Puolustusvoimia kohtaan. Armeijassa oma tahto laitetaan sivuun, ja yhteisiin sääntöihin sopeudutaan. Kyse on itsenäisen isänmaamme puolustamiseen kouluttautumisesta.


Hijab pukee naisen miestä alemmaksi


Hijabin käyttöön liittyy myös tasa-arvoon ja naisen asemaan kulminoituvia näkökohtia.

Etenkin muslimimaissa (mutta myös Suomessa) kaikki naiset eivät pukeudu hijabiin omasta vapaasta tahdostaan. Tämä kertonee itse hijabista, ja miksi en kannata asiaa Suomen Puolustusvoimiin. En näe, että hijabin käyttö lisää Puolustusvoimissa tasa-arvon kulttuuria. Päinvastoin näen, että hunnuttaminen edustaa naisia ja tyttöjä alistavaa kulttuuria, enkä sellaista Suomea halua olla itse rakentamassa.


Suomesta löytyy myös musliminaisia, jotka ovat suorittaneet asepalveluksen ilman hijabia. Nämä naiset ovat valinneet suorittaa armeijan ilman päätä peittävää huivia, joka osaltaan osoittaa, että hijabin käyttö voi perustua Suomessa myös omaan valintaan ja arvomaailmaan. Tämä jos mikään on tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä Suomessa. Ketään naista tai tyttöä ei tulisi velvoittaa uskonnollisista syistä peittämään päätään.


Itse näen, että Puolustusvoimat toteuttavat pukeutumissäännöillä vahvasti tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä edistävää kulttuuria. Jokainen sotilas pukeutuu yhtenäisesti sukupuolesta, uskonnollisesta ja kulttuurisesta taustastaan riippumatta. Kaikilta velvoitetaan myös yhtenevää sotilaan käytöstä.


Varusmiespalvelukseen liittyy kyllä useita tasa-arvokysymyksiä, mutta väittäisin, että hijab ei ole yksi niistä. Ratkottavana on niin miehiä koskevan yleisen aselvelvollisuuden kohtalo, mutta myös naisen asema, tasa-arvo ja kohtelu itse asepalveluksessa. Naisten syrjinnästä ja tasa-arvon puutteesta varusmiespalveluksen aikana on keskusteltu jo vuosia. Tässä kontekstissa olisi äärimmäisen taantumuksellista tuoda hijab osaksi naisen pukeutumista, kun hijabin käyttö itsessään valmiiksi symboloi naisen miestä alempiarvoiseksi. Tätä näkökulmaa hijabin puolesta liputtavat feministit tuskin huomioivat.


Puolustusvoimissa säännöt ovat kaikille samat


Tasa-arvon ja naisten oikeuksien vahvana kannattajana, toivon ettei Puolustusvoimissa yleisen palvelusohjesäännön muuttamiselle nähdä jatkossakaan tarvetta uskontoon ja erilaisiin vakaumuksiin vedoten.


Kun asepalveluksessa säännöt ovat kaikille samat, tasa-arvoa ja palvelusturvallisuutta edistetään juuri yhdenmukaisella kohtelulla ja toimintamalleilla. Palvelusohjesääntö ei ole syrjivä, kun se on ilman yhtäkään poikkeusta kaikille sama.


Kuvassa Teija Makkonen peruskoulutuskaudella.


Comments


bottom of page