top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Isis-isit – perheiden jälleenyhdistäminen?

Suomen hallitus ei nykyisellä politiikallaan suhtaudu jihadistisen toiminnan estämiseen riittävän vakavasti. Päinvastoin avustaessaan Isis-palaajia se riskeeraa Suomen ja suomalaisten kansallisen turvallisuuden.


Avustetaanko myös ISIS-isit Suomeen?


Lasten oikeuksien sopimuksen 10 artikla:

Jos lapsi ja hänen vanhempansa joutuvat eri valtioihin, on valtion velvollisuus käsitellä hakemus perheen jälleen yhdistämiseksi myönteisesti, humaanisti ja kiireellisesti. Valtiot takaavat lisäksi, että tällaisen hakemuksen esittämisestä ei ole epäedullisia seurauksia hakijoille eikä heidän perheenjäsenilleen.


Perheen yhdistäminen kuuluu sekä Suomen maahanmuuttopolitiikkaan että lapsen oikeuksien sopimuksen myötä velvoittavaksi kansainväliseksi sopimukseksi.


Koska näiden Isisiin liittyneiden isien ja äitien rikoksia on lähes mahdoton tutkia (myös sen ei suomalaisen vanhemman), on todennäköistä, että paetessa kurdiviranomaisten valvonnasta, myös loput perheenjäsenet löytävät tiensä Suomeen lain ja kansainvälisten sopimusten sallimin keinoin.


Ulkomailla tapahtuneilla terrorismirikoksilla on sama näyttökynnys kuin kotimaassa tapahtuneilla rikoksilla, on rikoksia käytännössä lähes mahdoton selvittää Suomesta käsin. Tähän ei ole resursseja eikä suomalaisella viranomaisella ole itsenäistä toimivaltaa ulkomailla, joten todistusaineistoa oikeuskäsittelyä varten on lähes mahdoton saada.


Miten Suomi huolehtii tilanteessa, jossa Suomen terrorismirikosten lainsäädäntö laahaa auttamattomasti jäljessä, että terroristiseen tekoon syyllistyneet äidit ja sekä isät saadaan oikeudelliseen vastuuseen rikoksistaan?


Terrorismirikosten lainsäädännön uudistukset, tulkinnan sekä rangaistusten kiristykset tulevat Al-Holin tilanteeseen liittyen aivan liian myöhään. Suomi oikeusvaltiona kieltää taannehtivan lain mahdollisuuden. Suomen perustuslain 8. pykälän mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei myöskään saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.


Tästä huolimatta Suomi on linjannut muiden länsimaiden tapaa, että myös Isisin tukijat, joiden voidaan todistaa syyllistyneen rikokseen, saatetaan niistä vastuuseen – avoimeksi jää miten?


ISIS-taistelijat poseerasivat järjestön pr-kuvassa Irakissa syksyllä 2014. [ZUMAWIRE]

Comments


bottom of page