top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

VALTUUSTOALOITE: Helsingin yläkoulujen liittäminen Urhean liikuntalähikoulumalliin

Olen jättänyt 13.4.2022 valtuuston kokouksessa aloitteen Helsingin yläkoulujen liittämisestä mukaan pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea) liikuntalähikoulumalliin.

Helsingissä koulujen oppilaaksioton lähtökohtana on lähikouluperiaate. Kaupunki osoittaa automaattisesti jokaiselle oppivelvolliselle asuinosoitteen mukaisen lähikoulun. Helsingissä urheiluyläkouluja, liikuntapainotteisia kouluja tai liikuntalähikouluja on harvassa, ja ne jakautuvat alueellisesti epätasa-arvoisesti. Katvealueita on niin koillisessa, lounaassa mutta myös kantakaupungissa.

Yläkoulujen liittämisestä mukaan liikuntalähikoulumalliin vähentää alueellista eriytymistä sekä mahdollistaa, että jokaiselle liikunnasta motivoituneelle nuorelle tarjotaan mahdollisuus liikuntaluokkaan omassa lähikoulussaan. Esimerkiksi Vantaalla kaikki yläkoulut sekä Helsinge skola ovat jo mukana Urhean yläkoulutoiminnassa liikuntalähikouluna.

Nuorten määrä Helsingissä kasvaa tulevina vuosina jopa kokonaisen ikäluokan verran. Jo nyt noin 40 prosentilla lapsista ja nuorista toimintakyky on tutkimusten mukaan jo mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia haittaavalla tasolla. Tutkimusten mukaan lapsuuden ja varhaiskasvatusvaiheen satsaukset liikkumiseen ovat kaikkein tuottavimpia kustannus-hyöty -suhteeltaan.


Koska lähikoulun muuttaminen liikuntalähikouluksi on kiinni rehtorin (liikunnalle myötämielisestä) tahtotilasta, asettaa se lapsia myös epätasa-arvoiseen asemaan. Moni helsinkiläinen lapsi jää liikuntapainotteisesta opetuksesta ulkopuolella, koska liikuntaluokkaa ei omalla oppilaaksiottoalueella lainkaan ole.
Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Helsingin viherideologia vaarantaa turvallisuutta

Helsingin kaupungin pyrkimys elävään ja viihtyisään ydinkeskustaan on mennyt liian pitkälle viherideologian kustannuksella. Katujen kaventaminen ja kävelyalueiden laajentaminen aiheuttavat turvallisuu

Comments


bottom of page