top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

ISIS – ”Äiti Terroristien” oikeudet hallituksen prioriteettina

Hallituksen prioriteettilistan kärjessä on edelleen terrorististen toimintaan osallistuneiden vaarallisten Isis-äitien tuominen Suomeen.


Vuosi sitten tuotiin orpolapset, tämän jälkeen Suomeen on saapunut järjestelmällisesti lisää Isis-äitejä lapsineen. Tällä kertaa Suomen valtio jopa haki jihadistiseen toimintaan osallistuneita ”Äiti Terroristeja” Suomeen.


On muistettava, että vuosi sitten oikeuskanslerin tekemän tulkinnan mukaan ”perus- ja ihmisoikeuksien sisältönä ei ole aktiivinen avustaminen maahantulossa, vaan lähinnä pidättäytyminen toimenpiteistä, jotka sen estävät. Perus- ja ihmisoikeuksista ei voida johtaa viranomaisten velvoitetta aktiivisesti järjestää kotiuttaminen ainakaan al-Holin tilanteessa. Myöskään konsulipalvelulain perusteluissa (HE 283/1998 vp) ei ole viitattu tähän perusoikeuteen.” Perustuslain perus- ja ihmisoikeudet kun sitovat ensisijaisesti viranomaisia Suomen omalla alueella.

Hallitukselle ei tunnu vieläkään olevan merkitystä sillä, että Supo on arvioinut alueelta palaavien naisten todennäköisesti jatkavan terroristista toimintaa, verkostoitumalla keskenään ja integroitumalla uudelleen kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin. Myös YK:n raportin mukaan näiden Isis-naisten roolia näissä uhkakuvissa ei pidä vähätellä.


Oikeuskanslerin mukaan Suomessa ”viranomaisten velvollisuuksiin kuuluu perustuslain 22 §:n mukaisesti myös menetellä siten, että Suomessa oleskelevien turvallisuus ei vaarannu. Perustuslain 7 §:n 1 momentissa on turvattu jokaisen henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus ja turvallisuus. Säännöksen perusteluissa on todettu, että turvallisuuden nimenomainen mainitseminen korostaa julkisen vallan positiivisia toimintavelvoitteita yhteiskunnan jäsenten suojaamiseksi rikoksilta ja muilta heihin kohdistuvilta oikeudenvastaisilta teoilta. Varsinkin aikuisten kotiuttaminen voi johtaa muiden Suomessa oleskelevien perus- ja ihmisoikeuksien vaarantumiseen.”


Ruotsissa äitejä, jotka veivät lapsiaan ISIS:n alueelle epäillään lapsikaappauksesta, ja lapset on otettu pois äideiltään.

Suomessa ei. Täällä äitejä paapotaan, tarjotaan elinikäinen apu ja tuki veronmaksajien kustannuksella.


”Lapsen ja hänen huoltajiensa oikeuksia yhteensovitettaessa ensisijainen merkitys tulisi olla lapsen edulla, joka voi syrjäyttää vanhemman intressit.” Perhe-elämän suoja ei siten oikeuta huoltajaa lapsen terveyttä ja kehitystä vaarantaviin toimiin.


Onko yhdestäkään Suomeen hallituksen toimesta kotiutetusta äidistä aloitettu esitutkintaa?


Onko näiden Isis-äitien lapsia otettu edes huostaan?


Lähteet:

Oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä ratkaisu kanteluihin Syyriassa leirillä olevien kotiuttamiseksi
Comments


bottom of page