top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Isis-naiset - Vakava uhka Suomen turvallisuudelle

Isisin alueilta on tähän mennessä palannut Suomeen n. 20 henkilöä. Tiedetään, että näistä nyt Suomessa oleskelevista henkilöistä osa ei ole luopunut radikaalin ääri-islamin ideologiasta.


Isis ei ole koskaan toiminut pelkästään kalifaattinsa alueella vaan se on määrätietoisesti ulottanut toimintansa verkostojen kautta myös muualle maailmaan aktiivisten sekä nukkuvien solujen kautta, jotka ovat toteuttaneet tuhoisia terrori-iskuja jo vuosien ajan.


Isisin strategiana onkin toimia kärsivällisesti ja yli sukupolvien. Tämän terroristijärjestön harjoittama indoktrinaatio (prosessi, jonka kautta yksilö omaksuu Isisin kulttuurin, arvot ja asenteet) alkaa jo lapsien syntymästä. Isis panostaa paljon ideologiansa juurruttamiseen lapsiin ääri-islamistisella kasvatuksella ja koulutuksella, tarkoituksenaan luoda uusi ja vahvempi sukupolvi taistelijoita, jotka on ehdollistettu sekä opetettu toimimaan Isisin tulevina jäseninä. Juuri Isisin naisilla on ollut keskeinen rooli lasten aivopesussa sekä muissa Isisin tukitoiminnoissa.


Isisillä on edelleen arviolta n. 15 000 taistelijaa vapaalla jalalla, joista osa on piilossa nukkuvina soluina siviiliväestön seassa. He odottavat, että Isisin kalifaatti nousee uudelleen ja vapauttaa kiinni otetut taistelijat Al-Holin leiriltä sekä muista vankiloista.


Ovatko Al-Holin leirillä olevat suomalaiset naiset radikalisoituneempia kuin aiemmin Isisin alueilta palanneet?


Tällä hetkellä Al-Holin leirillä olevia naisia pidetään heidän palatessaan Suomeen selkeästi suurempana riskinä kuin henkilöitä, jotka ovat palanneet Suomeen aiemmin. Miksi?


Al-Holin leirille pakeni Isisin kannattajien kovin ydin Baghouzin taisteluiden jälkeen Isisin viimeisen tukikohdan kaaduttua. Nämä naiset seisoivat Isis-kalifaatin rinnalla sen kaatumiseen asti.


Al-Holin leirillä olevien suomalaisten naisten vaarallisuus perustuu myös Suojelupoliisin arvioon, jolla se luokittelee Isis-taistelijoiden riskiä jatkaa terroristista toimintaa jatkossakin ja myös Suomessa. Mitä kauemmin henkilö on oleskellut osana Isistä, sitä radikalisoituneempana häntä pidetään. Osa Al-Holin leirillä olevista suomalaisista naisista todistettavasti uskoo ja luottaa Isisin kalifaatin uuteen nousuun, ja sharian armottomaan tulkintaan sekä sen noudattamiseen.


Suojelupoliisi on arvioinut, että Al-Holin leiriltä palaavat suomen kansalaiset lisäävät tänne kohdistuvaa terrorismin uhkaa. Tarkemmat tiedot siitä, mihin Supo uhka-arvionsa perustaa, on salassa pidettävää tietoa. Supo tarkastelee kokonaisuudessaan kaikkia tiedossa olevia tosiseikkoja. Se hankkii tietoa sekä operatiivisen toiminnan ja kansainvälisen yhteistyön avulla sekä myös julkisista lähteistä.


Voidaanko suomalaiset Isis-naiset deradikalisoida?


Isis-alueille matkanneiden kohdalla jihadistinen ajattelu on usein kehittynyt näissä ääriryhmissä niin vahvaksi, että uusi alku vaatisi ideologian täydellisen hylkäämisen, yksilön omaa tahtoa sekä mahdollisesti myös uuden identiteetin hankkimisen. Kuten hyvin tiedämme, naisia ei voida pakottaa luopumaan ääri-islamin ideologiasta.


Suojelupoliisin päällikön arvion mukaan Suomeen palatessaan Isis-naiset, mutta myös heidän teini-ikäiset lapset muodostaisivatkin todennäköisesti suuremman uhkan kuin Al-Holin leirille jäädessään. Palatessaan suomalaiset Isis-naiset jatkavat arvioiden mukaan todennäköisesti terroristista toimintaa, verkostoituvat keskenään ja integroituvat kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin. Heistä saattaisi muodostua Isisin vahva kiintopiste Suomessa, joka myös inspiroisi ja radikalisoisi muita.


Suojelupoliisin uhka-arvioihin perustuen, naisten deradikalisoinnin onnistuminen olisi hyvin epätodennäköistä. Isis-naisten palaaminen Suomeen olisi siten vakava uhka Suomen kansalliselle turvallisuudelle.


Isisin lippu. Kuva Wikimedia Commons.

Comments


bottom of page