top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Luottamus demokratian instituutioihin on laskussa

Perinteinen osallistuminen poliittiseen toimintaan on kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla. Yli sata vuotta vanha poliittinen päätöksentekojärjestelmä ei enää nyky-yhteiskunnassamme ole se toimivin. Ihmiset haluavat vaikuttaa sekä keskustella heitä koskevista yhteiskunnallisista asioista, kunhan heille tarjotaan siihen mahdollisuus. Kansalaisten tahtoa ei tule aliarvioida. Vaaditaan avoimuutta, luottamusta ja läpinäkyvyyttä!


Keskittyykö valta tällä hetkellä yhä harvempiin käsiin? Meille pitää tarjota mahdollisuus osallistavaan demokratiaan ja vaihtoehdon vanhanaikaisen puoluejärjestelmän valtahierarkian muuttamiselle. Ei ole yhdentekevää, että Suomea hallitsee tällä hetkellä vain pieni valtapuolueiden sisäpiiri. Toisin kuin sata vuotta sitten, meidän tulisi nyt löytää erilaisia keinoja selvittää kansalaisten tahto. Teknologia ja some on jo muuttanut kaiken ja se voi auttaa meitä kaikkia osallistumaan yhteiskuntamme kehittämiseen ja luottamuksen kasvattamiseen.


Comments


bottom of page