top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Suomen puolella EU:ssa!

Nykyinen työni valtiosihteerinä on entisestään avannut silmiäni, miten retuperällä Suomen EU-politiikka on pitkään ollut - aina ennakkovaikuttamisesta ja rohkeudesta ajaa EU:ssa aidosti Suomen etua.


Nyt on aika ja mahdollisuus muutokselle. EU-päätöksenteolla on suoria ja merkittäviä vaikutuksia Suomeen.


Osana globaalia maailmaa ja Eurooppaa Suomen on toimittava kansalaisten edusta ja tarpeista huolehtien. Suomen on oltava EU:n jäsenmaana päämäärätietoisempi ja omaa kansallista etuaan edistävä sekä puolustava maa. Suomen rahahanat muille eivät voi olla vain auki. EU:n talouskuria ja maahanmuuttopolitiikkaa tulee tiukentaa nykyisestä. EU:n tulee olla turvallisuutta ja vakautta lisäävä tekijä.


EU kaventaa jatkuvasti Suomen kansallista suvereniteettia ulottamalla velvoittavaa sääntelyä yhä syvemmälle alueille, joihin sillä ei ole toimivaltaa. Tämän on loputtava.


Suomi tarvitsee vahvempaa EU-vaikuttamista. EU:n päätöksentekoon on vaikutettava strategisesti, oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti.


Minulla on pitkä virkamiestausta julkiselta puolelta ja politiikkaa olen tehnyt päivätyökseni yli viisi vuotta. Mepin on hyvä ymmärtää laaja-alaisesti yhteiskunnan toimintaa ja vaikuttamista. Pitää olla kykyä ja halua analysoida tapahtumia ja ymmärtää syy-seuraussuhteita.


Asiantuntija-poliitikko taustani ja osaaminen antavat minulle vankan pohjan työskentelyyn Euroopan parlamentissa.

Suomen puolella EU:ssa! Äänestä 9.6.2024.
Comments


bottom of page