top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Yhteiskunnallisen toiminnan tulee tukea yksilön arvostamista ja yhdenvertaisuutta

Perustuslakimme mukaisesta syrjinnän kieltämisestä on tehtävä todellisuutta. Yksilöä tulee arvostaa ja kunnioittaa. Vastakkainasettelu -ajattelu naiset vs. miehet tulee lopettaa.


Hyväksytään ihmiset yhdenvertaisina sekä tasa-arvoisina ilman ennakkoluuloja.

Yhdenvertaisuus lisää yhteiskuntamme hyvinvointia. Julkisen vallan tulisi valvoa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. Ilman valvontaa mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu ei tuota lain tarkoitusta. Kun laki kohtelee kaikkia samoin, se sulkee pois eriarvoisuutta.

Kuvassa Teija Makkonen kansanedustajaehokas. Defensor Patriae. Maanpuolustuskorkeakoulun lehti 3/2013
Kuvassa Teija Makkonen. Defensor Patriae. Maanpuolustuskorkeakoulun lehti 3/2013

#teijamakkonen #yhdenvertaisuus #sotatieteidenmaisteri #syrjintä

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Helsingin kaupungin pyrkimys elävään ja viihtyisään ydinkeskustaan on mennyt liian pitkälle viherideologian kustannuksella. Katujen kaventaminen ja kävelyalueiden laajentaminen aiheuttavat turvallisuu

bottom of page