top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

Yhteiskuntamme tulevaisuus riippuu siitä miten ajattelemme ja mitä päätöksiä teemme juuri nyt!

Politiikka on liian kaukaista, hankalaa ja ei kiinnostavaa. Kansalaisilta on mennyt usko siihen, että he voisivat vaikuttaa asioihin ja siihen, että heitä edes kuunneltaisiin. Tämä näkyy äänestysaktiivisuuden laskuna ja tulee näkymään aina kun kansalaisten tahto työnnetään sivuun.


Kansalaisaloitteet ovat menettäneet merkityksen, kun hallituspuolueet jättävät ottamasta kansalaisten aloitteita käsittelyyn, kuten kävi perintö- ja lahjaveron poistamista vaatineen kansalaisaloitteen kanssa. Kansalaisaloiteinstituutio on luotu meidän kansalaisten vaikuttamiskanavaksi eikä mielivaltainen politikointi saa sitä estää edes vaalikevään kynnyksellä.


Haluan että politiikka on läpinäkyvää ja ymmärrettävää. Uskon, että ihmiset haluavat ja myös osaavat vaikuttaa heitä itseään sekä läheisiään koskevaan päätöksentekoon.


Kansalaisaloitteita tulee kunnioittaa koska järjestelmä on sitä varten luotu.

Kuva: Ruotuväki Puolustusvoimien uutislehti 52. vuosikerta no 12

Comments


bottom of page